Pravidla pro ochranu osobních údajů hotelu Best Western Kinsky Garden

Pravidla pro ochranu osobních údajů

Tato pravidla pro ochranu osobních údajů stanovují, jak Parco s.r.o., Hotel Best Western Kinsky Garden chrání a nakládá s informacemi, které poskytnete Parco s.r.o., Hotelu Best Western Kinsky Garden, při použití této webové stránky.

Parco s.r.o., Hotel Best Western Kinsky Garden se zavazuje, že zajistí, aby Vaše soukromí bylo chráněno.

Pokud Vás požádáme o určité informace pro Vaši identifikaci při používání našich stránek, můžete být ujištěni, že tyto budou použity jedině v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních dat.

Vzhledem k aktualizaci těchto stránek může Parco s.r.o., Hotel Best Western Kinsky Garden čas od času tato pravidla změnit. Abyste se ujistili, že Vám změny vyhovují, doporučujeme, abyste se občas podívali na tuto stránku. Současné prohlášení je platné od 19.07.2012.